Sloganest

uuendatud 19.01.2024

Tähelepanu! Teie poolt tellitud viisa tüüp peab tingimata vastama teie reisieesmärgile! Vastasel juhul on piiriametnikel õigus riiki sisenemine keelata!
Turismiviisa puhul on teie eesmärk riigi vaatamisväärsuste külastamine.
Era- või külalisviisa eesmärk on sõprade või sugulaste külastamine.
Äriviisa puhul eesmärk on äri ajamine, välisspetsialistina üritustel osalemine või konverentsidel/seminaridel osalemine.
*Arvestada tasub sellega, et viisa olemasolu ei garanteeri riiki sisenemist. Lõpliku otsuse teeb piiriteenistuse töötaja.

Venemaa Föderatsiooni viisa taotlus

1. Eesti Vabariigi kodanikud

Viisa on vajalik

Alates 15. juulist tühistavad Vene võimud koroonaviirusega seotud piiriületuspiirangud. 

Viisade hinnad:

E-viisa 16 päevaks 98 eur E-viisa taotlus (ankeet).
Eraviisa, ühekordne  90 päevaks 190 eur Tingimused on allpool (vajuta siia).
Eraviisa, kahekordne 90 päevaks 240 eur Tingimused on allpool (vajuta siia).
Eraviisa,  mitmekordne 365 päevaks 350 eur Tingimused on allpool (vajuta siia).
Turismiviisa 30-päevaks 215 eur Pass, pilt ja ankeediandmed. Kiirviisa maksab 345 eur.
Kahekordne turismiviisa 90-päevaks 295 eur Pass, pilt ja ankeediandmed. Kiirviisa maksab 460 eur.
Mitmekordne turismiviisa 180-päevaks 485 eur Pass, pilt ja ankeediandmed. 
Mitmekordne 1-aastane äriviisa 435 eur Ainult kui olete käinud Venemaale viimase 365 päeva jooksul kasutades äriviisat. 
Mitmekordne 1-aastane äriviisa 545 eur Viimase aasta jooksul ei käinud Venemaale.
Mitmekordne 2-aastane äriviisa 515 eur Viisa võib olla väljastatud ainult juhul kui kliendil oli 2 aastat järjest aastased viisad.
Mitmekordne 2-aastane äriviisa 685 eur Viimase aasta jooksul ei käinud Venemaale.
Mitmekordne 3-aastane äriviisa 605 eur Viisa võib olla väljastatud ainult juhul kui kliendil oli 3 aastat järjest aastased viisad.
Mitmekordne 3-aastane äriviisa 855 eur Viimase aasta jooksul ei käinud Venemaale.
Õppeviisa kuni 90 päevaks 215 eur On vaja esitada kutse Venemaa Siseministeeriumist. Kiirviisa maksab 345 eur.
Dokumendifoto 35x45 mm 5 eur Üks pilt

* Hinnad on antud 1 passi kohta.

Viisa vormistamise aeg:
Turismiviisad vormistatakse vähemalt 16 kalendripäeva jooksul. Kiirviisad vormistatakse 8-10 tööpäeva jooksul.
Mitmekordsed äri- ja turismiviisad vormistatakse vähemalt  20 kalendripäeva jooksul;
Eraviisad üheks aastaks vormistatakse vähemalt 14 kalendripäeva jooksul;


Turismi- ja äriviisade taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 1. Passi originaal, mis on kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppemist ning milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks;
 2. Ankeedi andmed (Teie võite saada need andmed e-postiga või lisada need passi juurde):
  a. Nimi;
  b. Perekonnanimi;
  с. Neiupõlvenimi (kui on olemas)
  d. Elukoht;
  e. Telefoni number (mobiil);
  f. Töökoht (firma nimi, aadress, telefon, amet);
  g. Kuupäev, millal Te viimati Venemaal viibisite;
  h. Sünnikoht (Riik ja linn).
  PRINDI VIISATAOTLUSE ANKEET
 3. Tervisekindlustuse poliis, väljastatud EL-s (kindlustust saab vormistada meie kontoris)
 4. 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, pilt peab olema valgel taustal ning tehtud viimase poole aasta jooksul (saab teha meie kontoris);
 5. Sünnitunnistuse koopia (kui vormistatakse viisa lapsele kuni 18 aastat). Kui vormistatakse viisa ainult lapsele, on vaja ka esitada lapsevanema passi- ning viisa- koopiad (kellega laps sõidab Venemaale).

Eraviisade taotlemiseks vajalikud dokumendid:
*Aastaseid eraviisat saab vormistada kui Teil on olemas lähisugulasi Venemaa kodakondsusega (abikaasad, lapsed, vanemad, õed/ vennad, vanavanemad, lapselapsed, abikaasa vanemad).

 1. Lähisugulased, Venemaa kodanikud, elavad Eestis (kutse ei ole vajalik, Venemaa kodanik peab täitma taotlusi viisakeskuses):
  1. Venemaa kodaniku passi koopia;
  2. Venemaa kodaniku ID-kaardi koopia või Schengeni viisa koopia;
  3. Dokumendid suguluse tõendamiseks. Algupärandid või notariaalse kinnitusega koopiad. (abielutunnistus, sünnitunnistus jms);
  4. Ainult mitmekordseviisa jaoks: HIV-staatuse tõend.
   Tõendit ei ole nõutav kui lähisugulased on abikaasad, lapsed või vanemad.
   Tõendit ei ole nõutav alaealistele;

 2. Lähisugulased (Venemaa kodanikud) elavad Venemaal:
  1. Kutse koopia Venemaa Siseministeeriumist (antud kutsega saab vormistada viisat kuni 90 päevaks) või notariaalse kinnitusega kutse aastase viisa jaoks (algupärand);
  2. Venemaa kodaniku passi koopia;
  3. Aastase viisa jaoks: dokumendid suguluse tõendamiseks. Algupärandid või notariaalse kinnitusega koopiad. (abielutunnistus, sünnitunnistus jms);
  4. Ainult mitmekordseviisa jaoks: HIV-staatuse tõend.
   Tõendit ei ole nõutav kui lähisugulased on abikaasad, lapsed või vanemad.
   Tõendit ei ole nõutav alaealistele;

 3. Pass, mis on kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppemist ning milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks;
 4. 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm (saab teha meie kontoris);
 5. Ankeedi andmed (saab täita meie kontoris);
 6. Tervisekindlustuse poliis, väljastatud EL-s (kindlustust saab vormistada meie kontoris);
 7. *Ainult kui vormistatakse viisa lapsele kuni 18 aastat: Sünnitunnistuse koopia ja lapsevanema passi koopia.

Venemaa – Valgevene piiri ületamine

 • Vastavalt Valgevene ja Venemaa rahvuslikule seadusandlusele tohivad ainult Valgevene ja Venemaa kodanikud ületada Venemaa-Valgevene vahelist riigipiiri!
 • Kolmandate riikide kodanikud (sh EU kodanikud ja hallide passide omanikud) saavad ületada Venemaa ja Valgevene riigipiiri ainult rahvusvahelistes piiriületuspunktides. Valgevene ja Venemaa vahel on piiriületuskohad, mis on mõeldud ainult Venemaa ja Valgevene kodanikele.
 • Kui passis on ühe riiki sissesõidu tempel ja teise riigi väljasõidu tempel, siis järgmisel reisil piirivalve ametnik saab riiki sissesõidu keelata ja riigist välja saata kuna tegemist on rahvusvaheliste seaduste rikkumisega Venemaa piiri ületamise osas.

2. Venemaa Föderatsiooni kodanikud

Viisa ei ole vajalik

3. Hall välismaalase pass (elamis- ja tööluba Eestis) Alien flag

Viisa ei ole vajalik, viibimise aeg on kuni 90 päeva.

4. Euroopa Liidu kodanikud EU flag

Uurige palun tingimused meie konsultantidelt

5. Teiste riikide kodanikud saavad informatsiooni viisa väljastamise kohta:


Tagasiside:

meie asukoht
Rävala pst 6 (2. korrus) 
Tallinn 10145
+372 600 4444
National CPR Association