Sloganest

uuendatud 17.04.2017

Valgevene Vabariigi viisa taotlus

Eesti Vabariigi kodanikud

EU kodanikele on õigus viisavabaks sisenemiseks Valgevenesse kuni viieks päevaks Minsk`i lennujaama kaudu (selline kord ei laiene isikutele, kes saabuvad Valgevenesse lennukiga Venemaalt ja kes kavatsevad lahkuda Venemaa lennujaamadesse).

Teistel juhtudel peab olema viisa väljastatud enne reisi.

Valgevene Vabariigi viisa taotlusemiseks vajalikud dokumendid:
1) Passi originaal, milles on vähemalt kaks vaba lehekülge viisa kleepimiseks. Pass peab olema kehtiv vähemalt 90 päeva pärast viisa kehtivuse lõppemist;
2) Täidetud ja välja prinditud taotluse vorm (ankeet tuleb trükkida ühele paberile ja täita mõlemal küljel). Ankeet tuleb täita kas vene või inglise keeles;
- TAOTLUSE ANKEET VENE / EESTI KEELES
- TAOTLUSE ANKEET INGLISE / VALGEVENE KEELES

3) Tervisekindlustuse poliis, mis kehtib Valgevene Vabariigi territooriumil kogu viisa perioodil (kindlustust saab vormistada meie kontoris). Valgevene Vabariigi saatkond aktsepteerib tervisekindlustuse poliise, mis on väljastatud järgmistest kindlustusfirmadest: Salva Kindlustus, Inges Kindlustus, BTA Kindlustus, Baltikums;
– TELLI KINDLUSTUSE POLIIS VEEBIST.
4) 1 värviline passifoto, suurusega 3.5 x 4.5 cm, foto peab olema heledal taustal. 
- FOTOLE ESITATAVAD NÕUDED
5) Täidetud ja kirjalik taotleja luba turismi ettevõtte nimele.
– TAOTLEJA LUBA VENE KEELES

6) Lapse (kuni 18.a) puhul on vaja sünnitunnistuse/sünnitõendi koopia. Kui sünnitunnistuses/sünnitõendis ei ole märgitud vanemate kodakondsust, siis on vaja esitada vanemate passide koopiad.

Turismiviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:
1) Sanatooriumi majutuse puhul on vaja toetuskiri sanatooriumist koos templite ja allkirjadega;
2) Hotelli majutuse puhul on vaja hotelli broneeringu kinnitus (hotelli ametlik plank koos alkirjaga ja pitsatiga);
3) Grupiviisa puhul on vaja toetuskiri (kõigi osalejate jaoks), mis on väljastatud Valgevene turismifirmast, ametlikul firma plangil koos templite ja allkirjadega koos turismiettevõte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).
– TOETUSKIRJA NÄIDIS

Äriviisa jaoks vajalikud lisadokumendid:
1) Originaalne toetuskiri, mis on väljastatud Valgevene ettevõtte poolt, firma ametlikul blanketil koos templite ja allkirjadega ning ettevõtte nime ja kontaktandmetega (aadress ja telefoninumber).
- TOETUSKIRI LÜHIAJALISE VIISA JAOKS (KUNI 90 PÄEVA)
- TOETUSKIRI PIKAAJALISE VIISA JAOKS (KUNI 365 PÄEVA)
* toetuskiri on kohustuslik viisale, mille kehtivusaeg on kauem kui 30 päeva
**toestuskirja koopia ov vaja viisa taotlemisel 30 - 90 päevaks
***toetuskirja originaal on vaja viisa taotlemisel rohkem kui 90 päevaks
2) Koostöölepingu koopia eesti ettevõtte pitsati ja allkirjaga.

Transiitviisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
1)Transiitviisa korral on vaja täpsustada kuhu ja kelle juurde Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress ja Telefoni number)
2)Mitmekordse t
ransiitviisa korral on vaja esitada taotlemise põhjused (nt koostöölepping Ukraina ettevõttega või Ukrainas elavate sugulaste olemasolu)

Viisa vormistamise tähtajad:
Turismiviisa vormistatakse tavaliselt 4-5 tööpäeva jooksul (kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).
Isiklik, äri-või transiitviisa vormistatakse tavaliselt 8 kalendripäeva jooksul (Kiirviisad – 2 tööpäeva jooksul).

Viisade hinnad (Eesti Vabariigi, Läti, Leedu ja Poola kodanike jaoks)

  Vormistamise periood
- 8 kalendri päeva
Vormistamise periood
- 2 tööpäeva
Märkused
Kõik viisa tüübid lastele vanuses kuni 14 aastat 10 eur 20 eur Lapse sünnitunnistuse koopia on vajalik.
Ühekordne turismiviisa, kuni 30 päeva 35 eur 70 eur Valgevene kinnituskiri hotellist on kohustuslik. 
Kahekordne turismiviisa, kuni 30 päeva 45 eur 90 eur
Ühekordne transiitviisa, kuni 30 päeva 20 eur 40 eur Kui viisat sihtriiki ei nõuta, siis piisab sõidupiletist või nende broneeringu kinnitusest (raudtee-, lennundus, buss). On vaja täpsustada kuhu ja kellele Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress, Telefoni number).
Kahekordne transiitviisa, kuni 90 päeva 25 eur 50 eur
Mitmekordne transiitviisa, kuni 365 päeva 45 eur 90 eur
Ühekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva 35 eur 70 eur Küllakutse Valgevene Vabariigis on vajalik juhul, kui viisa aeg on 30 päeva või rohkem või kui viisa on mitmekordne.
Kahekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva 45 eur 90 eur
Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva 70 eur 140 eur
Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 365 päeva 70 eur 140 eur Palun vaadake üle.
Ühekordne grupiviisa, kuni 30 päeva 20 eur 40 eur Valgevene turismi ettevõtte küllakutse (grupi) kõigile osalejatele on kohustuslik.
Kahekordne grupiviisa, kuni 30 päeva 28 eur 56 eur

*Hind on märgitud ühe passi eest
Valgevene viisade hinnad reisibüroodele (registreerimine vajalik)
Märkused:
Migratsioonikaart täidetakse Valgevene Vabariigi piiril. Migratsioonikaart tuleb esitada Valgevene piirtöötajale siis, kui Te sõidate riiki sisse ja sellest välja. 
Registreerimine:
5 tööpäeva jooksul pärast Valgevenesse saabumist peab välisriigi kodanik esitama info oma riigis viibimise aadressi ja kestuse kohta kohalikku politseijaoskonda, registreerimise tempel pannakse kodaniku passi. Kui peatute hotellis, siis korraldab registreerimise hotell (või vastuvõtubüroo).

Venemaa Föderatsiooni kodanikud

Viisat ei ole vaja.

Valgevene Vabariiki sisenemiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) Passi originaal, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi lõppemist.
2) Tervisekindlustus kogu reisi perioodiks.
– TELLI KINDLUSTUSE POLIIS VEEBIST.

Märkused:
Migratsioonikaart täidetakse Valgevene Vabariigi piiril. Migratsioonikaart tuleb esitada Valgevene piirtöötajale siis, kui Te sõidate riiki sisse ja sellest välja. Registreerimine on kohustuslik, kui teie viibimise Valgevene Vabariigis on pikem kui 4 päeva.
Registreerimine:
5 tööpäeva jooksul pärast Valgevenesse saabumist peab välisriigi kodanik esitama info oma riigis viibimise aadressi ja kestuse kohta kohalikku politseijaoskonda, registreerimise tempel pannakse kodaniku passi. Kui peatute hotellis, siis korraldab registreerimise hotell (või vastuvõtubüroo).

Hall välismaalase pass (elamis- ja tööluba Eestis) Alien flag

Tingimused ja hinnad on samad nagu Eesti kodanike jaoks (palun vaadake üle).

Euroopa Liidu kodanikud EU flag

Tingimused on samad nagu Eesti kodanike jaoks (palun vaadake üle).

Viisade hinnad (Eesti Vabariigi, Läti, Leedu, Poola kodanike jaoks ja inimeste jaoks kellel on hall pass või elamis- ja tööluba Eestis) (palun vaadake üle).

Viisade hinnad teiste Euroopa Liidu kodanike jaoks:

  Vormistamise periood
- 8 kalendri päeva
Vormistamise periood
- 2 tööpäeva
Märkused
Kõik viisa tüübid lastele vanuses kuni 14 aastat 10 eur 20 eur Lapse sünnitunnistuse koopia on vajalik.
Ühekordne turismiviisa, kuni 30 päeva 70 eur 140 eur Valgevene kinnituskiri hotellist on kohustuslik.
Kahekordne turismiviisa, kuni 30 päeva 70 eur 140 eur
Ühekordne transiitviisa, kuni 30 päeva 70 eur 140 eur Kui viisat sihtriiki ei nõuta, siis piisab sõidupiletist või nende broneeringu kinnitusest (raudtee-, lennundus, buss). On vaja täpsustada kuhu ja kellele Teie sõidate (Nimi, Perekonnanimi, Aadress, Telefoni number).
Kahekordne transiitviisa, kuni 90 päeva 70 eur 140 eur
Mitmekordne transiitviisa, kuni 365 päeva 70 eur 140 eur
Ühekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva 70 eur 140 eur Küllakutse Valgevene Vabariigis on vajalik juhul, kui viisa aeg on 30 päeva või rohkem või kui viisa on mitmekordne.
Kahekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva 70 eur 140 eur
Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 90 päeva 70 eur 140 eur
Mitmekordne isiklik või äriviisa, kuni 365 päeva 70 eur 140 eur Palun vaadake üle.
Ühekordne grupiviisa, kuni 30 päeva 20 eur 40 eur Valgevene turismi ettevõtte küllakutse (grupi) kõigile osalejatele on kohustuslik.

*Hind on märgitud ühe passi eest
Valgevene viisade hinnad reisibüroodele (registreerimine vajalik)

Teiste riikide kodanikud saavad informatsiooni viisa väljastamise kohta:

Tagasiside:

uudiskiri

meie asukoht
Estonia puiestee 7
Tallinn 10143
Tel: +372 60 2378 0
National CPR Association